ชื่อ บริษัท ฮาร์ด เวิร์คกิ้ง เพอร์ซัน จำกัด

เลขที่ 169/1 ซอยคู้บอน27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

โทร : 0-2184-3101 โทรสาร : 0-2184-3102

อีเมล : cm-hap@hotmail.com