FSP502/1004 ตู้คอนโทรล Conventional Fire Alarm Control Panel ขนาด 5/10โซน
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ตู้คอนโทรล หรือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ยี่ห้อ GESecurity FireShield มาตรฐาน UL ชนาด 5/10โซนพื้นที่ตรวจจับ แบ่งแบ่งโซนด้วยการเดินสายสัญญาณ

 

Download Catalog ***

เกษมสันต์ มณีศักดิ์ at 12 September 2019 12:42
ตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 10 โซน มีแบบใหนบ้าง ราคา ด้วยครับ